Voor Kinderen

Schoolse Vaardigheden 

Sociale vaardigheden 

Net als volwassenen kunnen ook kinderen vastlopen in hun dagelijkse leven. Doordat zij nog volop hun eigen 'ik' aan het ontwikkelen zijn, zijn zij kwetsbaarder voor gebeurtenissen die ze hun hele leven kunnen blijven meedragen. Daarom is het belangrijk moeilijkheden of problemen niet te lang te laten aanslepen, maar snel actie te ondernemen! 


ThuiswerkT voorziet een ruim aanbod aan begeleidingen die je kind kunnen ondersteunen. 

We verdelen de begeleidingen in 2 grote groepen, namelijk begeleidingen die een impact hebben op de schoolse vaardigheden en begeleidingen die eerder een invloed hebben op de sociale vaardigheden. In de praktijk weten we dat deze vaardigheden vaak dicht bij elkaar liggen en ook een invloed uitoefenen op elkaar, daarom plannen we steeds voorafgaand aan de begeleidingen een intakegesprek om de concrete ondersteuningsvraag te bepalen en te bekijken welke begeleiding of combinatie van begeleidingen jouw kind de meeste ondersteuning biedt. 


Wil je graag een intakegesprek plannen? Dit kan via mail, via telefoon of via het contactformulier.