Motoriekstimulering

Bewegen speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Zowel voor hun mentale en fysieke gezondheid, als voor hun zelfvertrouwen en de leerprocessen die kinderen doormaken, is het positief benaderen van motoriek en bewegen zeer waardevol. ThuiswerkT gaat aan de slag met kinderen vanaf de tweede kleuterklas of met een diagnose of beperking. 


Motoriek kan onderverdeeld worden in enkele subgroepen. Bij ThuiswerkT wordt er veelal gewerkt aan de fijne motoriek; onder meer de pincetgreep, pengreep en algemene schrijfmotoriek. Wanneer we werken aan de grove motoriek, kiezen we voor oefeningen die nodig zijn voor de ontwikkeling, onder meer kruisen over de middellijn, lichaamsbewustzijn, evenwicht enzoverder. We gaan spelenderwijs aan de slag en balanceren tussen het bieden van uitdagingen en het kind creatieve oplossingen te laten zoeken om te grote uitdagingen te omzeilen. Op die manier werken we naar de vooropgestelde doelen toe en verbeteren we de motoriek.