Leren Leren 

De laatste tijd werd het in de praktijk steeds duidelijker, mede door de COVID-19 perikkelen, dat het vinden van een juiste studiemethode een grote opdracht blijkt. Vaak merken we dit in overgangsmomenten, zoals bij de overgang naar een volgende klas en de overgang van de lagere school naar de basisschool. Dan moeten kinderen vaak even zoeken hoe ze de nieuwe manier van lesgeven, nieuwe cursussen, ... kunnen structureren, zodat ze de leerstof vlot kunnen verwerken. 


De begeleidingen 'Leren Leren' zoomen daarom niet in op de inhoud van de cursus, maar wel op de onderdelen en structuur  die te vinden is in de cursus. Daarnaast experimenteren we samen met manieren van leerstof verwerken: samenvattingen maken, mondeling studeren, schema's maken, ... zijn zaken die aan bod kunnen komen tijdens deze begeleidingen. Deze begeleiding kan zowel voor kinderen van de lagere school als van de middelbare school een hulpmiddel zijn. 


Binnen de begeleidingen van ThuiswerkT is er steeds ruimte voor alternatieve vormen van leren. ThuiswerkT gelooft erin dat niet alle kinderen op dezelfde manier leren en dat een positieve houding ervoor zorgt dat kinderen gemotiveerd blijven om te zoeken naar de manier die het best bij hen aansluit. Vanwege deze individuele benadering van kinderen kan ThuiswerkT ook vlot inspelen op kinderen met leerproblematieken of diagnoses (dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, ASS, ADHD, ...).

Elk kind telt en heeft recht op ondersteuning op maat.