Huiswerkbegeleiding

ThuiswerkT voorziet huiswerkbegeleiding voor kinderen van de lagere school. Hierbij wordt er aan de kinderen een bepaalde studiehouding meegegeven; het nakijken van de agenda, het plannen van toetsen, het bekijken van de leerstof en het maken van oefeningen als voorbereiding voor een toets. Daarnaast is het wetenschappelijk bewezen dat een goede relatie tussen school, ouders en andere betrokkenen zorgt voor betere prestaties over de gehele lijn. Om hiertoe te komen proberen we samenwerkingen zo vlot mogelijk te laten verlopen en bruggen te slaan tussen alle betrokkenen. Spelenderwijs en aan de hand van gelijkaardige oefeningen als in de klas, zoeken we naar de oplossing. Met de nodige begeleiding proberen we te groeien naar een moment dat het kind dit zelf kan aanpakken. Om de concentratie hoog te houden wisselen we uitdagende oefeningen af met korte leerrijke spelletjes. 


Binnen de begeleidingen van ThuiswerkT is er steeds ruimte voor alternatieve vormen van leren. ThuiswerkT gelooft erin dat niet alle kinderen op dezelfde manier leren en dat een positieve houding ervoor zorgt dat kinderen gemotiveerd blijven om te zoeken naar de manier die het best bij hen aansluit. Vanwege deze individuele benadering van kinderen kan ThuiswerkT ook vlot inspelen op kinderen met leerproblematieken of diagnoses (dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, ASS, ADHD, ...).

Elk kind telt en heeft recht op ondersteuning op maat.