Intermenselijke vaardigheden

Intermenselijke vaardigheden zijn vaardigheden die erop gericht zijn de communicatie beter te laten verlopen en op een contructieve manier op te komen voor je eigen mening. Deze begeleiding focust zich op het doel van de communicatie en de manier waarop we dit doel kunnen bereiken. Door middel van voorbeelden uit het leven van het kind, toneeltjes en oefeningen gaan we aan de slag met de verschillende vaardigheden. 


Deze begeleiding is gericht op kinderen die het moeilijk hebben met het verwoorden van hun eigen mening en daardoor vaak over zich heen laten lopen. Daarnaast kan het ook een waardevolle aanvulling zijn voor kinderen die vaak in de problemen komen en het moeilijk vinden om met anderen in interactie te treden om deze problemen op te lossen. 


Wil je graag een intakegesprek plannen? Dit kan via mail, via telefoon of via het contactformulier.