Missie en visie

Graag leg ik even uit waarvoor ThuiswerkT staat en met welke missie en visie we starten aan projecten, samenwerkingen en begeleidingen. ThuiswerkT staat voor 'een thuis die werkt' en 'een thuis dat aan het werk is'. Het gaat over het doel een thuis te creëren die voor iedereen werkt en dat samen met de context van ouders en kinderen die in die 'thuis' leven en groeien. 


Bij ThuiswerkT staat het kind centraal in al zijn facetten van het leven. Dit vanuit een basishouding die gebouwd is op: socio-cultureel bewustzijn, nieuwsgierigheid, congruentie, echtheid, eerlijkheid, zorgzaamheid, respect, creativiteit en empathie. Belangrijk is het voor ons dat we een netwerk bouwen rond gezinnen en op die manier het gevoel geven aan gezinnen dat ze ergens terecht kunnen en hun onzekerheden geen taboe hoeven te zijn. Daarnaast plaatsen we kinderen, ouders en professionals in hun kracht, omdat we geloven dat iedereen eigen talenten heeft en een leerproces waardevoller is als het positief wordt benaderd. We bekijken elke persoon individueel en hebben oog voor de noden en behoeften van het individu. Het uiteindelijke doel van de ondersteuning is steeds mensen op weg zetten om nadien weer zelfstandig aan de slag te kunnen gaan, daarom moedigen we het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid aan. 


ThuiswerkT ziet het individu binnen zijn context en probeert dan ook ten alle tijden aan een netwerk te bouwen en dit te betrekken in begeleidingen. Graag bespreken we de doelen van de begeleidingen met andere professionals rond het gezin en evalueren we samen hoe het loopt. Door dit te doen, krijgen gezinnen het gevoel dat ze steeds bij iemand terecht kunnen en verbeterd het algemene gevoel van welzijn bij het gezin. 


ThuiswerkT wil taboedoorbrekend werken voor zowel kinderen als ouders. Veel te vaak wordt er in onze samenleving voorbij gegaan aan wat ons allemaal tot mens maakt, namelijk gevoelens en emoties, onzekerheden en angsten en alle andere zaken die niet in het 'picture perfect' passen dat ons wordt voorgeschoteld. Stilaan verandert het beeld van onze maatschappij, maar verandering zorgt er steeds opnieuw voor dat we onze eigen weg moeten zoeken. ThuiswerkT hoopt dat we binnenkort een wereld mogen verwelkomen waarin kinderen niet langer stout zijn, maar wel onvervulde behoeften hebben, waarin opvoeding een proces met ups en downs mag zijn, waarin we rust vinden in de imperfectie en we allemaal wat milder kunnen zijn voor onszelf en anderen.


Ondertussen helpt ThuiswerkT jullie alvast op weg!