Algemene voorwaarden 

Voor een vlotte werking, zet ik hier graag nog even de algemene voorwaarden op een rijtje. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle begeleidingen en samenwerkingen binnen ThuiswerkT.

Deze voorwaarden zijn opgesteld om de kwaliteit van de begeleidingen en de algemene werking van de praktijk te kunnen garanderen. Ze zorgen ervoor dat alle afspraken duidelijk zijn voor de verschillende partijen. Bij het ondertekenen van de documenten tijdens het intakegesprek, verklaart u zich akkoord met onderstaand beschreven voorwaarden voor begeleiding. Indien u niet akkoord bent met de voorwaarden, kunnen de begeleidingen niet doorgaan. Ook bij het verbreken van de voorwaarden, zal de begeleiding onmiddellijk stopgezet worden.

 

1. Visie

ThuiswerkT wilt een veilige en stimulerende omgeving creëren voor iedereen die zich aanmeldt. Daarbij staan een open, oordeelvrije houding en krachtige kijk op ouders en kinderen centraal. Groeien doen we samen; zowel ouders, als kinderen, als ik in mijn rol als pedagogisch coach. Ik ben geen alwetend wezen, maar wel steeds bereid om samen met de gezinnen op zoek te gaan naar wat voor hen werkt. Daarbij vindt Thuiswerkt het heel belangrijk naar elk kind, elke ouder en elk gezin individueel te kijken. Elk heeft zijn eigen behoeften en noden. Dit betekent ook dat er ingespeeld wordt op de zaken die de kinderen en ouders al goed onder de knie hebben door krachtig te gaan werken, maar dat er gepaste uitdagingen kunnen aangeboden worden om zo verder te groeien. Het is hierbij belangrijk kleine succeservaringen in de verf te zetten en zo de ouders en kinderen meer zelfvertrouwen te geven, waardoor ook de motivatie zal stijgen. 

Doorheen de begeleidingen zal ThuiswerkT steeds gebaseerd zijn op bepaalde kaders die binnen het werkveld gekend zijn en ook regelmatig geëvalueerd worden. Als pedagogisch coach en oprichter van ThuiswerkT is het mijn taak deze ontwikkelingen op de voet te volgen en deel te nemen aan bijscholingen en vormingen die mijn professionele identiteit kunnen verrijken. Tijdens de taal- en motoriekstimulering en de bijlessen zullen Montessori en Reggio Emilia centraal staan, waarbij kinderen veel aangezet worden tot het gebruiken van hun eigen creativiteit, maar ook gestimuleerd worden om te werken met echte situaties en materialen. Daarnaast zal er aandacht zijn voor alternatieve manieren van leren.

 

2. Administratieve gegevens

Adres praktijk ThuiswerkT:                                                      Adres Maatschappelijke zetel ThuiswerkT:

De Croixlaan 25                                                                      Frans Mombaertsstraat 234 001

1910 Kampenhout (Berg)                                                       3071 Erps-Kwerps

 

Ondernemingsnummer:

0768.500.118

 

Bankgegevens:

Bank: AXA Bank

IBAN: BE20 7512 1116 0956

BIC: AXABBE22

 

E-mail:                 thuiswerkt@hotmail.com

GSM:                   0497287782

Website:             www.thuiswerkt.be

 

3. Aanmelding en verloop begeleiding

Aanmelden voor begeleiding kan via mail, telefonisch of via het contactformulier op de website. Alle partners kunnen doorverwijzen, maar alleen ouders kunnen een officiële aanmelding doen. Na de aanmelding neem ik persoonlijk contact op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Het intakegesprek zal doorgaan ten laatste 14 dagen na de aanmelding. Ook als er op dat moment geen ruimte is in de agenda doe ik een intakegesprek om de noden in kaart te brengen en samen te bekijken of de wachtlijst een optie is, of we samen zoeken naar een gepaste doorverwijzing.

Tijdens het intakegesprek bekijken we samen waar de moeilijkheden liggen en wat de verwachtingen zijn. Verder bekijken we hoe een traject eruit moet zien om aan de verwachtingen te voldoen. We maken de planning op voor de maand en bespreken de doelen en de datum voor een eerste evaluatiemoment. Verschillende soorten begeleidingen kunnen flexibel afgewisseld worden binnen eenzelfde traject.

 

4. Wachtlijst

De wachtlijst wordt aangesproken zodra een begeleiding stopt. De wachtlijst wordt aangesproken in de volgorde van aanmelding. Staat u op de wachtlijst en hebt u een andere oplossing gevonden? Gelieve dit dan zo snel mogelijk te melden, zodat ik u van de wachtlijst kan verwijderen en anderen de kans krijgen op snellere begeleiding. Zo heb ik steeds een correct beeld van het aantal mensen op de wachtlijst.

 

5. Afspraken en afwezigheid

Na een intakegesprek worden de komende afspraken voor de maand vastgelegd. Aan het eind van de vorige maand wordt er steeds een sms gestuurd naar de ouders van de cliënten met alle afspraken voor de komende maand. Bij afwezigheid of verhindering van het nakomen van de afspraken, moet er minstens 24 uur op voorhand verwittigd worden. Gebeurt dit niet, dan zal de sessie aangerekend worden. Wanneer een sessie door ziekte niet kan doorgaan, zal deze in onderling overleg verplaatst worden en moet de sessie niet betaald worden, ongeacht de termijn van verwittigen. Een ziekteattest moet niet binnengebracht worden, maar kan gevraagd worden bij vermoeden van misbruik.

 

6. Prijzen

De prijzen blijven steeds gelden voor een volledig schooljaar. Bij de start van een nieuw schooljaar op 1 september kan er een indexatie plaatsvinden. Deze wordt minstens 2 maanden op voorhand aangekondigd in het sms-bericht met de nieuwe afspraken. De huidige prijzen voor begeleidingen zijn 40 euro. Een intake kost 45 euro.

 

7. Sociaal tarief

Ouders en cliënten die kunnen aantonen dat ze een verhoogde tegemoetkoming genieten via een sociale dienst of OCMW kunnen een sociaal tarief verkrijgen. Ook kunnen ouders met beperkte financiële mogelijkheden beroep doen op de flexibiliteit van de praktijk. We bekijken dan samen de mogelijkheden die haalbaar zijn binnen de werking van de praktijk.

 

8. Betalingen

De betaling voor sessies kan op verschillende manieren gebeuren: cash na elke sessie, via Payconic na elke sessie of via een factuur op het einde van de maand. Het factuur wordt ten laatste verzonden voor de 5de dag van de volgende maand en moet binnen de 30 dagen na ontvangst betaald worden. Indien de betaling niet gebeurd, zullen er geen nieuwe afspraken gemaakt worden tot het volledige bedrag voldaan is. Hetzelfde geldt voor betalingen na elke sessie. Ouders hebben 30 dagen om hun sessie te betalen, gebeurd dit niet, zullen er geen nieuwe afspraken gemaakt worden voor de volgende maand. Bij betaling kunnen er uiteraard alsnog afspraken geboekt worden.

 

9. Afspraken therapiehond

Voor een vlot verloop van de sessies met therapiehond worden er ook enkele belangrijke afspraken gemaakt. Indien deze niet nageleefd worden, zal de sessie met hond meteen stoppen om de veiligheid van cliënt en hond te garanderen.

  • Ellen deelt een week op voorhand mee of de hond de volgende sessie mee zal werken, tenzij bij overmacht zoals ziekte, …
  • De hond mag alleen voedsel krijgen dat goedgekeurd is door Ellen en dat reeds aanwezig is in de praktijk. Het is dus niet nodig zelf dingen mee te brengen om aan de hond te geven.
  • De hond moet ten allen tijden positief benaderd worden.
  • Bij agressie stopt de sessie onmiddellijk.
  • Wanneer de hond op zijn mat ligt in de bureau moet hij gerust gelaten worden.

 

10. Wet op de privacy en GDPR

Bij het ondertekenen van het toestemmingsdocument op het intakegesprek wordt er al dan niet toestemming gegeven voor het bewaren van gevoelige informatie. Cliënten krijgen bij het einde van een begeleiding hun map steeds mee, zodat er geen informatie in de praktijk achterblijft.

Daarnaast wordt er al dan niet toestemming gegeven voor het maken van foto’s in functie van het documenteren van processen. Hierbij zullen geen gezichten gefotografeerd worden. Wanneer de foto’s voor andere doeleinden gebruikt worden, zullen de ouders opnieuw gevraagd worden hun toestemming hiervoor te geven.

Tot slot kunnen ouders toestemming geven voor het maken van geluidsopnamen voor professioneel, persoonlijk gebruik door Ellen Drent. Dit in functie van het leerproces van Ellen door de geluidsopname te herbeluisteren en te leren uit eigen vraagstelling en houding.