Opvoedingsondersteuning 

Opvoeding lijkt iets heel algemeens en alledaags, maar is dat zeker niet. We staan in de opvoeding heel nauw in contact met onze eigen achtergrond: de waarden en normen die we meekregen, de visies en ideëen die leefden in ons gezin, de manier waarop we zelf opgevoed werden, ... Dit maakt dat opvoeding ons als persoon heel onzeker kan maken. Daarnaast bestaat er niet zoiets als een handleiding dat je bij een kind krijgt en worden ouders vaak overspoeld met goedbedoelde adviezen. Opvoedingsonzekerheid is heel normaal, maar blijft nog te vaak in de taboesfeer hangen. Ouders hebben het idee dat de opvoeding bij anderen er steeds perfecter uitziet en omgekeerd tonen ouders ook vaak alleen maar de mooie kanten van opvoeden aan anderen. Dit zorgt ervoor dat we niet beseffen dat vele ouders met dezelfde vragenzitten en dat maakt het ouderschap soms eenzaam. ThuiswerkT wilt een plaats zijn waar ouders hun verhaal kwijt kunnen zonder bang te hoeven zijn voor oordelen, waar opvoedingsonzekerheid normaal mag zijn. 


ThuiswerkT vertrekt hierbij vanuit een krachtige kijk op ouders en ziet hen als de experten wat hun eigen kind betreft. Samen gaan we op zoek naar hoe je eigen opvoeding je beïnvloedt en welke zaken je graag mee neemt naar de opvoeding van jouw kind(-eren). We vertrekken vanuit de sterkten van elke ouder en ontdekken samen waar de moeilijkheden zitten. ThuiswerkT gelooft ook heel sterk dat alle ouders doen wat ze denken dat best is voor hun kind, maar ook dat iedereen kan bijleren en kan groeien. Aan de hand van praktische tips zoeken we naar handvaten die jullie gezin vooruit kunnen helpen op lange termijn.