Zelfvertrouwen en veerkracht 

Doorheen de eerste jaren van hun leven bouwen kinderen aan het zelfvertrouwen dat ze voor de rest van hun leven meedragen. Dit verloopt bij elk kind anders en ook de soort ervaringen kunnen hierin een rol spelen. Zo is het belangrijk te melden in het intakegesprek of er sprake is geweest van pesten of een andere gebeurtenis dat de oorzaak kan geweest zijn van de onzekerheid.  


ThuiswerkT ziet zelfvertrouwen niet als een losstaand iets, maar als een gevolg van ervaringen en het unieke karakter van het kind. Samen gaan we op zoek naar wat het kind onzeker maakt en welke gevoelens daarbij horen.

In de begeleiding maken we plaats voor het individueel verhaal van elk kind en zoeken we samen naar wat het kind nodig heeft in verschillende situaties. Kleine hulpmiddelen en veranderingen kunnen het kind ondersteunen, terwijl we samen zoeken en werken naar handvaten die op lange termijn werken. 


Wil je graag een intakegesprek plannen? Dit kan via mail, via telefoon of via het contactformulier.