Signalen herkennen voor kinderen

De begeleiding 'Signalen herkennen voor kinderen' focust op problemen die zich kunnen stellen in gezinnen waar ook honden een onderdeel van zijn. In deze sessies staat het gedrag van kinderen en hond(en) centraal. Beide hebben behoeften binnen het gezin en ook bij ouders spelen er vaak verwachtingen over de relatie tussen de hond(en) en het kind. Niet altijd lopen de dingen zoals gepland en gevaarlijke situaties schuilen in een klein hoekje. 


Deze begeleiding is erop gericht problemen tussen hond(en) en kinderen in kader te brengen en oplossingen te zoeken waarbij zowel aan de behoeften van de hond(en) als die van de kinderen voldaan kan worden. Daarnaast zien we ook dat bepaalde diagnoses wat meer moeite hebben met de omgang met honden en soms dieren in het algemeen. Deze begeleiding is de uitgelezen kans om preventief te werken aan de gezinssituatie en op die manier de kans op gevaarlijke situaties zo klein mogelijk te maken. 


Wil je graag een intakegesprek boeken of heb je nog wat vragen? Bel, mail of vul gerust een contactformulier in.