Schoolse vaardigheden 

Taalstimulering

Huiswerkbegeleiding

Motoriekstimulering

Leren Leren 

Naar school gaan, speelt een belangrijke rol in het leven van kinderen, maar vergt ook bepaalde vaardigheden. Niet alle kinderen beschikken over deze vaardigheden en kunnen gestructureerd en zelfstandig te werk gaan. Vaardigheden die nodig zijn om een succesvolle schoolloopbaan uit te bouwen zijn onder meer: structuur en orde bewaren, hoofdzaken van bijzaken kunnen onderscheiden, eigen talenten en valkuilen leren kennen, concentreren en doorzetten, ... 


De begeleidingen van ThuiswerkT kunnen zowel op korte termijn als op lange termijn helpen om de schoolloopbaan van je kind te ondersteunen, daarnaast kan het ook op andere vlakken een effect hebben. Zo krijgen kinderen meer zelfvertrouwen door samen de uitdagingen van moeilijke leerstof aan te gaan. Ook frustraties bij kinderen en ouders daalt, waardoor de rust in huis terug kan keren. Verder voelen de kinderen dat er plaats is om te falen en daalt de kans op faalangst en de stress die hiermee gepaard gaat. 


Wil je graag een intakegesprek plannen? Dit kan via mail, via telefoon of via het contactformulier.