Taalstimulering

De wondere wereld van taal!


Binnen de begeleiding voor taalstimulering ondersteunt ThuiswerkT kinderen vanaf de tweede kleuterklas. Spelenderwijs ontdekken we de wondere wereld van taal. We bekijken samen hoe de Nederlandse taal momenteel een rol speelt in het leven van het kind en stellen  samen haalbare doelen voor de toekomst.

Hierbij kijken we naar de woordenschat die actief gebruikt wordt en de woordenschat die herkend wordt.   


Voor de begeleidingen die in het teken staan van taalstimulering is het heel belangrijk dat er niet alleen tijdens de momenten bij ThuiswerkT, maar ook in de thuisomgeving en vrije tijd veel geoefend wordt. Een taal leer je namelijk best door ze te horen en gebruiken.

Daarom vraagt ThuiswerkT in deze begeleidingen nog meer betrokkenheid van alle partijen.


Opgelet! Vanaf schooljaar 2021 - 2022 worden kleuters in Vlaanderen in de derde kleuterklas getest op de Nederlandse taal. Dit gebeurt tussen 10 oktober en 30 novemver 2021. Deze taalscreening brengt in kaart welke kleuters de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen om naar de lagere school te kunnen gaan. Doorheen het schooljaar krijgen kleuters die minder goed presteerden op de test de kans om bijgewerkt te worden. Indien dit niet lukt, kan de overstap naar het eerste leerjaar uitgesteld worden. Indien de resultaten van deze test tegenvallen, kan je bij ThuiswerkT terecht om hier samen aan te werken. 


De Standaard (2021)