Bijlessen

Voor kinderen van de lagere school en de eerste graad van het middelbaar biedt ThuiswerkT bijlessen aan. De bijlessen zijn in tegenstelling tot de huiswerkbegeleiding volledig gefocust op de inhoud van de vakken, daarom vraag ik ook steeds de toetsenmap en cursus mee te brengen van het vak waarvoor er bijles nodig is. Tijdens de bijlessen gaan we in op thema's die moeilijker te verwerken blijken, gaan we op zoek naar de oorzaak van de moeilijkheden en werken we indien nodig de basiskennis even bij. Daarnaast maken we verschillende oefeningen opnieuw, zowel uit de cursus als nieuwe oefeningen.


Binnen de begeleidingen van ThuiswerkT is er steeds ruimte voor alternatieve vormen van leren. ThuiswerkT gelooft erin dat niet alle kinderen op dezelfde manier leren en dat een positieve houding ervoor zorgt dat kinderen gemotiveerd blijven om te zoeken naar de manier die het best bij hen aansluit. Vanwege deze individuele benadering van kinderen kan ThuiswerkT ook vlot inspelen op kinderen met leerproblematieken of diagnoses (dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, ASS, ADHD, ...).

Elk kind telt en heeft recht op ondersteuning op maat.