Overzicht en prijzen

Hieronder kan er een overzicht teruggevonden worden van de begeleidingen die aangeboden worden door ThuiswerkT per leeftijdsgroep. Prijzen per begeleiding kunnen gegeven worden via telefoon of mail. Vermits we vaak combinaties van begeleidingen maken, is het niet mogelijk deze op de website te publiceren. Voor elke begeleiding, wordt er een intakegesprek gepland om het aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de ondersteuningsvraag. Tijdens het intakegesprek mag het kind zeker mee komen, indien je dit liever niet hebt, is dat ook geen enkel probleem. 

Een intakegesprek heeft een vaste prijs van € 45 en duurt ongeveer 60 tot 75 minuten
Ondersteuning blijkt vaak een luxeproduct en daardoor glippen juist de meest kwetsbare groepen door de mazen van het net. Om dit te voorkomen, werkt ThuiswerkT samen met lokale besturen en het sociale overheidsdiensten  om de juiste ondersteuning tot bij de mensen te krijgen die hier het meeste nood aan hebben. Daarnaast kan ThuiswerkT een tussenoplossing betekenen voor kinderen die reeds lange tijd op wachtlijsten staan bij logopedisten. We weten dat de wachttijden voor Logopedie momenteel heel lang zijn en staan dan ook klaar om kinderen in de tussentijd al wat vooruit te helpen. 


Tot slot wil ik jullie nog even meegeven dat de begeleidingen bij ThuiswerkT niet terugbetaald worden door de mutualiteit. De reden hiervoor is dat 'coach' geen erkend beroep is zoals psychologen, dokters etc wel zijn. 

Begeleiding

Leeftijd

Intakegesprek

Ouder en kind 

Taalstimulering

Kleuter- en lagere school

Motoriekstimulering

Kleuter- en lagere school

Huiswerkbegeleiding

Lagere school

Leren Leren 

Lagere school + eerste graad secundair

Bijlessen 

Lagere school + eerste graag secundair

Faalangst

Lagere school

Emotieregulatie en mindfulness

Lagere school

Intermenselijke vaardigheden

Lagere school

Zelfvertrouwen en veerkracht

Lagere school 

Opvoedingsondersteuning

Volwassenen

Gezinsondersteuning

Volwassenen

Praten met kinderen 

Volwassenen

Individuele Coaching 

Volwassenen

Supervisie

Volwassenen

Verandertrajecten

Volwassenen

Hondengewenning

Volwassenen en kinderen

Wandelsessie

Alle leeftijden